INSAMLAT BELOPP


KONTOSALDO

Senast uppdaterat: 2022-09-01 

 1 025 568,98 :-

UTGÅENDE POSTER 

Senast uppdaterat: 2022-09-01


  • Årsavgift, hemsida: 2 822 :-
  • Digitalt läkarbesök, Tyskland: 6 290,58 :-
  • Medicin, ONC201: 97 282 :-
  • Sjukhusvård: 5 700 :-
  • Samuels journaler: 185 :-